Descargas

o367 (196 KB)
Orde do 8 de abril de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas a traballadores ocupados cofinanciadas polo Fondo Social Europeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA -No 74 L Martes, 19 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>