Descargas

r195 (68,0 KB)
Resolución do 13 de xaneiro de 2005 pola que se convocan catro bolsas de formación na área da estatística pública neste instituto.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 15 L Luns, 24 de xaneiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>