Descargas

orden21/12/04 ayudas a cooperativismo (256 KB)
-Impulso a proxectos empresariais cooperativos.
-Financiación de gastos derivados da constitución das cooperativas
-Actividades de promoción de cooperativas
Fomento de acceso a condición de socio traballador

http://

[ Descargar ]

<< Voltar >>