MIGUEL A. FERNÁNDEZ LÓPEZ
empresa
 
productos
 
contacto
 

Castellano - Galego

 
empresa

Abogado adscrito ao Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña. Número de colexiado 2105.

-Dereito civil e penal en xeneral.
-Herencias.
-Indemnizacións por dano corporal derivado de accidentes de tráfico.
-Xestións:
Xestión de impostos de sucesions, transmisiones patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Xestión catastral.
Expropiacions.
Concentración parcelaria.
Concesiones administrativas (augas, abastecementos domésticos, etc.)

Contamos con servicios propios de:
-Proxectos de Enxeñería agroforestal.
-Informes técnicos.
-Valoracions.
-Topografía en xeral (planimetría, altimetría, replanteos, movmentos de terras, etc.)
-Dixitalización de cartografía.

 

    © by Abertal