C&C DOSIL ENXEÑERÍA
empresa
 
contacto
 

Castellano - Galego

 
empresa

No estudo de enxeñería C&C Dosil ofrecémoslle os seguintes servizos:

Proxectos:
· Edificación.
     -Naves industriais
     -Baixos comerciais

· Instalacións.
     -Eléctricas baixa tensión
     -Fontanería
     -Abastecemento de augas
     -Calefacción
     -Gas
     -Climatización
     -Productos petrolíferos(PPL)
     -Instalacións en garaxes

Legalizacións:
· Garaxes
· Licencias de apertura/actividade
· Almacenamento de produtos químicos
· Rexistro industrial
     -Ampliacións
     -Traslados
     -Novas industrias
     -Cambios de nome
     -Cambios de actividade
     -Rexistros especiais

Servizos a instaladores:
· Carpetiñas/Boletíns
     -Electricidade
     -Calefacción
     -Fontanería
     -Climatización
     -Productos petrolíferos(PPL)

· Renovacións empresa
· Renovacións carnets instalador

Outros:
· Direccións de obra
· Estudos de seguridade
· Coordinación de seguridade
· Estudos, informes e memorias
· Medición de fincas

 

    © by Abertal