Novas públicas

Un sistema de vixilancia potencia a competitividade da peme galega (09-01-2005)
O sistema facilita información permanente e actualizada sobre os cambios que se producen no sector e no ámbito comercial de cada empresa

Na actualidade hai 27 pemes innovadoras que están usando o "proxecto Vixía", qe é como de chama este sistema.
O IGAPE proporciona préstamos a 2% para inversións.
El Correo Gallego

# Enlace permanente a esta nova
El Correo Gallego >>