Aviso Legal

Política de protección de datos


De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, Federación de Empresarios Costa da Morte informa que os datos persoais facilitados a través dos formularios desta web ou mediante mensaxes de correo electrónico, serán incorporados nun ficheiro propiedade da Fecom e serán tratados de maneira automatizada e/ou manual.

Mediante o envío dos formularios existentes nesta web, o remitente da o seu consentimento para ser incluído no mencionado ficheiro e igualmente da o seu consentimento para que estes datos sexan cedidos a empresas asociadas, co obxecto de facilitarlle a información solicitada nos formularios ou suscripcións.

Se o desexa pode dirixirse a: Federación de Empresarios Costa da Morte, domiciliada en Rúa da Torre s/n, Edificio de Servizos Múltiples, baixo izd,15129 Vimianzo (A Coruña), ou mediante correo electrónico info@fecomgalicia.com, co fin de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.