Novas públicas

As caixas xa non están obrigadas a gastar un mínimo na obra social (10-01-2005)
O cambio e por mor da adaptación as novas nrmas de contabilidade
Ampliar >>


A inversión extranxeira e dona de 1/3 da bolsa española (09-01-2005)
É a responsable de máis da mitade do negocio que se move a cotio no mercado
Ampliar >>


Un sistema de vixilancia potencia a competitividade da peme galega (09-01-2005)
O sistema facilita información permanente e actualizada sobre os cambios que se producen no sector e no ámbito comercial de cada empresa
Ampliar >>


O emprego precario medra ainda que se aumentan as axudas públicas (09-01-2005)
A tasa de temporalidade galega pasou do 33,7% ó 34,1% nos seis derradeiros anos
Ampliar >>


Galicia batiu no 2004 o "record" de peche de granxas de vacas leiteiras con máis de 3000 abandonos (09-01-2005)
Ampliar >>


Salario mínimo e revalorización (09-01-2005)
Ampliar >>


Man dura para evitar fraude na contratación (08-01-2005)
A afiliación en autónomos medra un 3,5 %
Ampliar >>


A automoción galega medra a un ritmo de mil empregados por ano (08-01-2005)
Ampliar >>


Orzamentos 2005: alegría pouco responsable (07-01-2005)
Os orzamentos son moi expansivas, preelectorales, con pouca inversión que impulse o crecemento.
Ampliar >>


Movilidade xeográfica das empresas (opinión) (07-01-2005)
A movilidade xeográfica ven regulada no artigo 40 do estatuto dos traballadores
Ampliar >>


Panda anuncia que as "infeccións" a móviles aumentarán este ano (07-01-2005)
Avanzan que haberá ataque contra as tecnoloxías móviles Wifi, Bluetooth ou a terceira xeración de telefonía
Ampliar >>


Máis de 160.000 galegos terán que cambiar de contador de luz este ano. (06-01-2005)
Ampliar >>


O paro baixou en Galicia no 2004 pero menos que en España (06-01-2005)
Foi a cuarta comunidade onde máis se incrementou o desemprego no mes de decembro
Ampliar >>


Cautela para a renda fixa euro a longo prazo (05-01-2005)
Arrancamos esta ano cunhas espectativas parecidas ás do nao pasado
Ampliar >>


Telfónica móviles aumenta a guerra para sacarlle clientes ós seus rivais (05-01-2005)
Ampliar >>


[1-15] [16-30] [31-45] [46-60] [61-67]

Hemeroteca: 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019