Descargas

o975 ()
Corrección de erros.-Orde do 30 de decembro de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións aos proxectos colectivos de xestión integral para o aproveitamento dos recursos mariños en Galicia e se procede á súa convocatoria.

[ Descargar ]

<< Voltar >>