Descargas

o969 ()
Orde do 2 de xaneiro de 2006 pola que se convocan axudas a alumnos e profesores de centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos, que participen en estadías e intercambios con centros educativos doutros países para favorecer a aprendizaxe activa de linguas.

[ Descargar ]

<< Voltar >>