Descargas

o915 ()
Orde do 20 de decembro 2005 pola que
se convocan as axudas correspondentes ás
accións descentralizadas da segunda fase
do Programa Sócrates da Unión Europea:
Comenius 1: Asociacións escolares transnacionais:
1.1 Proxectos escolares, 1.2
Proxectos lingüísticos, 1.3 Proxectos de
desenvolvemento escolar. Acollida de axudantes
lingüísticos. Visitas preparatorias.
Comenius 2.2: Bolsas individuais de formación:
2.2.A. Futuros profesores, 2.2.B.
Axudantes lingüísticos, 2.2.C. Cursos de
prácticas (formación continua do profesorado).
Grundtvig: Grundtvig: 2. Asociacións
de aprendizaxe, Grundtvig 3.
Mobilidade para a formación do persoal
docente e visitas preparatorias. Observación
e innovación: Visitas de estudo Arión
para responsables na toma de decisións
en materia de educación.


[ Descargar ]

<< Voltar >>