Descargas

o914 -06/02/06 ()
Orde do 16 de decembro de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concurso público de trece bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se anuncia a súa convocatoria.

[ Descargar ]

<< Voltar >>