Descargas

o878-03/03/06 ()
Resolución do 21 de novembro de 2005 pola que se fai pública a ampliación do límite de crédito dispoñible do Programa de mellora competitiva da PEME. Promoción da mellora competitiva. Subvención a fondo perdido e do Programa de especialización laboral. Promoción de mercados laborais especializados. Subvención a fondo perdido para resolucións que se diten no ano 2005.

[ Descargar ]

<< Voltar >>