Descargas

Liña de avales do IGAPE a agrupación de productores para adquisición de dereitos de pesca (D.O.G. 222 do 15/11/04) (192 KB)
Resolución do 5 de novembro de 2004
pola que se fai público o contido do convenio polo que establece unha liña de
avais do Instituto Galego de Promoción
Económica para financiar a adquisición
de dereitos de pesca por parte de agrupacións de produtores para o acceso da frota galega a caladoiros, subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as entidades financeiras.


[ Descargar ]

<< Voltar >>