Descargas

Orde do 04/04/04 que modifica as bases que regulan a concesión de axudas a frota pesqueira artesanal D.O.G. 219 do 10/11/04 (28,0 KB)
Orde do 4 de novembro de 2004 pola que se modifica parcialmente a do 4 de decembro de 2003 pola que se establecen as bases e condicións e se regula o procedemento para a concesión de axudas á renovación da frota pesqueira costeira artesanal galega, enmarcadas dentro doPlan de Dinamización Económica de Galicia

[ Descargar ]

<< Voltar >>