Descargas

o746 ()
Orde do 13 de setembro de 2005 pola que se modifican as bases reguladoras das axudas para as agrupacións de produtores agrarios recoñecidas en Galicia e se convocan as axudas para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 179 L Venres, 16 de setembro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>