Descargas

o714 ()
Resolución do 1 de agosto de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión de bolsas de especialización para a realización de estudos sobre a muller e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en Galicia e se procede á súa convocatoria.

[ Descargar ]

<< Voltar >>