Descargas

o683 ()
Orde do 29 de xuño de 2005 pola que
se convocan axudas públicas destinadas á adquisición de material educativo en galego polos centros escolares privado (concertados e non concertados) da Comunidade Autónoma de Galicia que imparten ensinanzas de educación de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 130 L Xoves, 7 de xullo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>