Descargas

o636 (64,0 KB)
Orde do 14 de abril de 2005 pola que
se convocan 30 bolsas para artistas galegos e non galegos para a realización de obra artística.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 116 L Venres, 17 de xuño de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>