Descargas

o627 ()
Anuncio do 27 de maio de 2005, da Dirección Xeral de Persoal, pola que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de arte dramática.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 115 L Xoves, 16 de xuño de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>