Descargas

o610 (20,0 KB)
Resolución do 9 de xuño de 2005 pola
que se corrixe erro advertido na do 19
de maio de 2005 pola que se convocaban
probas selectivas para cubrir prazas de
auxiliar técnico informático, pola quenda
de promoción interna e pola quenda de
acceso libre.
13 de xuño de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>