Descargas

o604 (108 KB)
Resolución do 19 de maio de 2005 pola
que se convocan probas selectivas para
cubrir 23 prazas de auxiliar técnico de
informática, do grupo IV.1, 11 para promoción
interna e 12 para acceso libre,
vacantes no cadro de persoal desta universidade.
Xoves, 9 de xuño de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>