Descargas

o592 (768 KB)
R. 30/12/04pola que se fai público o contido do convenio de colaboración entre o Igape, a Compañía Española de Reafianzamento, as sociedades de rantía recíproca e as entidades financeiras adheridas para a habilitación dunha liña de financiamento específico de microcréditos na Comunidade Autónoma de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 1 L Luns, 3 de xaneiro de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>