Descargas

o561 ()
Orde do 10 de maio de 2005 pola que se convocan axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, a alumnos e profesores de formación profesional de centros docentes da C. de Pesca, que participen en estadías formativas de ámbito transnacional.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 100 L Xoves, 26 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>