Descargas

o557 (240 KB)
Orde do 12 de maio de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación a tempo parcial de estudantes universitarios cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>