Descargas

o556 (120 KB)
Orde do 13 de maio de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concurso público de bolsas de residencia para a realización de estudos universitarios de 1º, 1º e 2º ou 3º ciclo no curso 2005-2006 en centros do sistema universitario de Galicia, destinadas aos galegos e aos seus descendentes que teñan a súa residencia familiar en territorio nacional fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>