Descargas

o554 (156 KB)
Orde do 13 de maio de 2005 pola que
se efectúa convocatoria pública de axudas aos estudantes universitarios galegos ou descendentes de galegos que cursen os seus estudos nalgunha universidade do sistema universitario de Galicia, así como para aqueles que cursen os seus estudos nalgunha universidade de fóra do sistema universitario de Galicia, interesados en solicitar os créditos bancarios para financiamento dos seus estudos universitarios de 1º ciclo e 1º e 2º ciclo e prorrogar os concedidos na convocatoria anterior.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>