Descargas

o494 (188 KB)
Resolución do 9 de maio de 2005 pola que se fan públicas as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) ás pequenas e medianas empresas para a elaboración de diagnósticos empresariais.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 93 L Luns, 16 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>