Descargas

o492 (228 KB)
Orde do 13 de maio de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para a renovación do parque de tractores da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o
ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 93 L Luns, 16 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>