Descargas

r475 (160 KB)
Orde do 29 de abril de 2005 pola que se convocan as bolsas correspondentes a diversas accións de formación de investigadores, do programa de Recursos Humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 89 L Martes, 10 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>