Descargas

o466 (68,0 KB)
Orde do 28 de abril de 2005 pola que se regulan axudas para parceiros e arrendatarios de predios rústicos, que exerzan o seu dereito á propiedade, por aplicación da Lei 3/1993, do 16 de abril, relativa ás parcerías e aos arrendamentos rústicos- históricos de Galicia.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA.-No 87 L Venres, 6 de maio de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>