Descargas

o387 (256 KB)
Orde do 19 de abril de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da integración da prevención de riscos laborais nos sistemas de xestión das empresas mediante a contratación de técnicos en prevención de riscos laborais polas Pemes galegas.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 78 L Luns, 25 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>