Descargas

o365 (288 KB)
Corrección de erros.-Orde do 15 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 74 L Martes, 19 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>