Descargas

o364 (120 KB)
Orde do 8 de abril de 2005 pola que se convoca e regula o réxime de concesión de axudas destinadas a entidades locais de Galicia para o transporte de residuos sólidos urbanos ás estacións de transferencia de residuos ou plantas de selección.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 73 L Luns, 18 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>