Descargas

o361 (64,0 KB)
Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convocan axudas á modernización dos buques pesqueiros para o exercicio de 2005 e se modifica a Orde do 14 de xullo de 2000 pola que se establecen as bases e condicións e se regula o procedemento de concesión de axudas á renovación da frota e á modernización dos buques pesqueiros.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA - No 71 L Xoves, 14 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>