Descargas

o349 (340 KB)
Corrección de erros.-Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para o fomento da estabilidade no emprego, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 69 L Martes, 12 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>