Descargas

o346 (180 KB)
Orde do 4 de abril de 2005 pola que se convocan axudas a entidades sen ánimo de lucro para a adquisición de equipamento audiovisual e multimedia e para crear medios de información electrónica.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 69 L Martes, 12 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>