Descargas

o328 (260 KB)
Orde do 21 de marzo de 2005 pola que se convocan axudas para maiores e discapacitados e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 62 L Venres, 1 de abril de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>