Descargas

o321 (72,0 KB)
Corrección de erros.-Orde do 7 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a empresarios sen asalariados pola contratación do seu primeiro traballador fixo cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA-No 59 L Martes, 29 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>