Descargas

o317 (168 KB)
Orde do 8 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2005 de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a modernización de comercios situados en zonas rurais da Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento do Plan de mellora da competitivade para o comercio galego.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA- No 59 L Martes, 29 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>