Descargas

o311 (92,0 KB)
Orde do 15 de marzo de 2005 pola que se regula a concesión de axudas a entidades locais para formulación de planeamento urbanístico.DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 57 L Mércores, 23 de marzo de 2005

[ Descargar ]

<< Voltar >>