Descargas

o308 (88,0 KB)
Orde do 17 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade cofinanciados polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.No 54 L Venres, 18 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA

[ Descargar ]

<< Voltar >>