Descargas

o307 (36,0 KB)
Resolución do 9 de marzo de 2005 pola que se fai público o contido das bases reguladoras das subvencións aos proxectos innovadores de desenvolvemento rural, e se convocan as subvencións correspondentes ao ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 54 L Venres, 18 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>