Descargas

o290 (224 KB)
Orde do 14 de marzo de 2005 pola que se regula a concesión de axudas para o desenvolvemento nas zonas dependentes da pesca de pequenas empresas de servizos, turísticas e artesanais de actividades produtivas vinculadas ao mar.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 54 L Venres, 18 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>