Descargas

o289 (260 KB)
Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases que rexerán o concurso público de axudas ao estudo e accións de apoio económico aos estudantes universitarios, e se anuncia a súa convocatoria, correspondente ao curso académico 2004-2005.
Venres, 18 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA


[ Descargar ]

<< Voltar >>