Descargas

o288 (92,0 KB)
Orde do 11 de marzo de 2005 pola que se convocan axudas ás universidades galegas para a organización de congresos, simposios, xornadas e similares que favorezan a proxección universitaria, tanto no ámbito local como no nacional e internacional.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 54 L Venres, 18 de marzo 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>