Descargas

o282 (224 KB)
Orde do 8 de marzo de 2005 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para o fomento da propiedade industrial, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Mércores, 16 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>