Descargas

o275 (244 KB)
Orde do 10 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILE) ou como iniciativas de emprego rural (IER) cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 48 L Xoves, 10 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>