Descargas

o270 (268 KB)
Orde do 8 de marzo de 2005 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e se procede á súa convocatoria para o ano 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 48 L Xoves, 10 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>