Descargas

o258 (100 KB)
Orde do 24 de febreiro de 2005 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para actividades programadas por entidades xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude e se procede á súa convocatoria.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Venres, 4 de marzo de 2005


[ Descargar ]

<< Voltar >>